Ochrana osobních údajů

Společnost Ložiska Pardubice s.r.o. IČ: 28812832 se sídlem Hrabalova 178, 533 53 Pardubice jako správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje (na základě oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu) jsou považovány za přísně důvěrné a jako s takovými je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (zákon 101/2000 Sb. , nařízení EU 2016/679).

Společnost Ložiska Pardubice s.r.o. nakládá se získanými osobními údaji pouze v rozsahu, který připouští zákon na ochranu osobních údajů a veškerá data jsou plně chráněna proti zneužití třetí strany a přístup k nim mají pouze prověřené osoby.

Rozsah získávaných osobních údajů:

  • jméno a příjmení spotřebitele
  • obchodní jméno a sídlo podnikatele (firmy
  • IČO a DIČ (pokud je plátce DPH)
  • kontaktní údaje (telefon, e-mail)

Rozsah zpracování osobních údajů:

  • pouze pro plnění objednaných služeb
  • účetní služby (vystavení daňového dokladu)
  • identifikace plateb
  • komunikace se zákazníkem

Předání osobních údajů třetí straně:

Vaše osobní údaje mohou být za účelem plnění objednaných služeb předány společnostem a institucím, které pro nás plní účetní, auditorské, logistické či dozorující služby.
Zároveň mohou být poskytnuty orgánům státní správy plně v souladu s platnými právními předpisy.

Zákazník může poskytnuté osobní údaje kdykoliv měnit. Nejlépe prostřednictvím e-mailové komunikace.
Každý zákazník má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (písemně na adresu nebo pomocí e-mailové komunikace)